• Agencije
  • Call centar
  • D.O.O
  • Javne ustanove
  • Organi uprave
  • Ostalo
  • Stručne i posebne službe
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  
  
31419
ZAVEDEN
IZNAD LAFORESTA PARKIRAN KAMION IZNAD STEPENICA, IZBACUJU DRVA SA VRHA NA DNO STEPENICA, OŠTETIĆE STEPENICE.
KOMUNALNA POLICIJA
21.10.2018 7:23:42
31420
ZAVEDEN
3 NEPROPISNO PARKIRANA VOZILA U ULICI KOD OŠ "ILIJA KIŠIĆ" PREMA KIŠIĆIMA, I PREMA DŽOROVOM MOSTU, NE MOŽE KAMION ČISTOĆE DA PROĐE.
KOMUNALNA POLICIJA
21.10.2018 8:17:35